Byte av bostad

Det är många som hela tiden gör en bohagsflytt. Och det innebär ju alltså att man byter bostad till en annan bostad. Det är ju inte direkt kärnforskning det här. Men det är faktiskt mycket som ska göras innan man helt kan säga att man har flyttat. Man ska skriva på kontrakt och betala och sedan flytta ut alla saker. Sen så ska man också städa i den förra lägenheten eller huset för att de som flyttar in efter en ska kunna trivas där, det är otroligt viktigt att man gör det.